Par mani

Anna Melbārde, Rapid Transformational Therapy® (RTT®) praktiķe, aromterapeites, Reiki praktiķe, apzinātības prakšu pielietotāja. 

Palīdzu sievietēm un vīriešiem atgūt augstu pašvērtējumu, lai pieņemtu savus lēmumus, atbrīvotos no ierobežojošā, neļautu citu priekšstatiem sevi iegrožot un mans mērķis ir gara brīvība, savas individualitātes godināšana. 

---

Esmu apguvusi vadības zinības Latvijas Universitātē, vadījusi struktūrvienības un tīklu restorānu nozarē, nodarbojusies ar mazo uzņēmējdarbību tirdzniecības nozarē. Papildus apguvusi darba aizsardzības speciālista profesiju, uzlabojusi vadītāja prasmes kursos, apguvusi aromterapiju, Reiki un Rapid Transformational Therapy®.

---

Mana līdzšinējā profesionalā pieredze vadītājas amatā un uzņēmējas ādā ir noderīga, lai palīdzētu risināt ne tikai emocionālas dabas jautājumus, bet arī lai ieraudzītu un rastu  praktiskus uz izaugsmi vērstus risinajumus. Noderīga ir arī mana radošā un dzīves pieredze.

Sfēra, kas mani uzrunā visdziļāk ir emocionālā labklājība, prāta un sirds harmonija, savas vērtības, savas būtības apzināšanās un dzīves mērķu atrašana un piepildīšana. Cieņas un mīlestības sajušana pret sevi un atbildības uzņemšanās par sevi un savu dzīvi. Pati esmu veikusi izaugsmes ceļu caur terapiju, augiem, kustību, meditāciju, pašizziņu un informācijas apguvi par mūsu prāta un emociju darbību. 

---

RTT® mani ir uzrunājis kā metode, kas apvieno tos palīdzošos veidus, kā veikt iekšējo darbu, atrast savu izaicinājumu cēloņus un izveidot jaunu, izdevīgāku sev programmu, kas var būt palīdzoša nevis traucējoša. RTT® ir lielisks sajaukums starp zinātni un pieredzi, tā ir iedarbīga metode, kas palīdz ieraudzīt sevi un savas pieredzes pilnīgi citām acīm. Tā ir spēcinoša, spēku atjaunojoša metode, kas ļauj labāk uzņemties atbildību pašiem par savu dzīvi, savām domām, jūtām un arī par saviem fiziskajiem ķermeņiem.

Esmu vadījusi simtiem RTT sesiju un atsauksmes par manu darbu var iepazīt šeit.

 Piesakies sesijai vai iepazīšanās sarunai!      

Aromterapija

Lasi vairāk

Pirkumu grozs